logginnMeld deg på time eller bestill klippekort, kurs eller drop-in

logo resp

Chemistry of Love

chemistry of love

When we fall in love, our hormones are totally out of balance :-)


First we have a rush of adrenaline. Life is exited like never before, we open up for somebody we don't know, each signal, each trace gives us a new flash of adrenaline.
When we finally get attention we are showered with dopamine from our endocrine glands, we experience undescribable happiness and bliss; the person we love shares our feeling!!!!
And then, much later, when the first excitement has developed a bound, a reliance, a commitment, our body produces serotonin and vasopressin that gives us a feeling of security, of deep trust, peace and satisfaction.
 
Do you just want to be in balance or do you want to be in love?
 
Fall in love with your self!
 
You will have the best company for the rest of your life. Somebody who takes care of you, understands you and somebody you have to care for. Relate to your self as new every day and experience the kick of adrenalin when you face the unknown! Have an appointment with your Self every day and enjoy the bliss of being. Bond with your self and renew the marriage with your Self every day to find deep trust, and peace within you.

Are you ready to fall in love? Then let everything else fall, except your Self!

KUNDALINI YOGA IS AN APPOINTMENT WITH YOUR SELF.

Forskjellen mellom Mediyoga (Medisinsk Yoga) og Kundalini Yoga

 
mediyogaogkundaliniyoga

Etter en del forespørsler og forvirring har jeg lenge ønsket å skrive noe her i bloggen om min forståelse og erfaring med forskjellen mellom Mediyoga (Medisinsk Yoga) og Kundalini Yoga som lært av Yogi Bhajan.

Kort historisk tilbakeblikk på Kundalini Yoga og Mediyoga
Kundalini Yoga er en eldgammel og godt utprøvd yogaform som i århundre ble praktisert i all hemmelighet i India og overført fra mester til elev. På denne tiden, var det kun få utvalgte som hadde æren av få tildelt disse kraftfulle og effektive yogaøvelsene. Det var ikke før i 1969 da Yogi Bhajan kom til USA, at han brøt tradisjonen om hemmeligholdelse. Yogi Bhajan så at vi i vesten levde i en intens og travel tid, og at det moderne mennesket i økende grad ville være i behov av det enkle, kraftfulle og effektive redskapet som Kundalini Yoga er.
I løpet av sitt dedikerte liv, lærte han bort over 8000 ulike Kundalini Yoga kriya's og meditasjoner, og etterlot oss den verdifulle læren om hvordan vi kan leve det han kalte et "Lykkelig, friskt og hellig" liv.
En kriya er et sett med yogaøvelser i en spesiell og bestemt rekkefølge for et spesifikt kroppssystem eller formål. En kriya kan f.eks. ta for seg et spesifikt organ, mens andre kan balansere og styrke ryggsøylen eller jobbe med nerve-, hormon- eller immunsystemet. Andre kriyaer kan igjen jobbe på det mer mentale, emosjonelle og energetiske plan.
I og med at Kundalini Yoga er så mangfoldig og spesifikt, kan det bli brukt på en svært terapeutisk måte. Yogi Bhajan fortalte oss at det kun var spørsmål om tid før Kundalini Yogas kraftfulle og medisinske virkning ville bli allment kjent og praktisert av offentlig helsevesen, skole, eldreomsorg og på arbeidsplasser. Han forutså at det å utføre en yogisk teknikk eller pustesekvens, ville om kun få år bli like vanlig som å ta en hodepinetablett eller sovepille!
 
Det er nettopp Kundalini Yoga's mange år med erfaringsbaserte, tradisjonsrike og godt utprøvde yogateknikker som ga den svenske Göran Boll inspirasjon til å grunnlegge det han senere ga navnet Medisinsk Yoga/Mediyoga.
Han ville ta det et skritt videre og påvise Kundalini Yoga's medisinske virkning vitenskapelig, for så å bringe det inn i helsevesenet ved å opplære helsepersonell. For å kunne gi opplæring innen helsetjenesten, må det finnes belegg og dokumentasjon for at disse teknikkene virker. Forskning som gir belegg i medisinsk forstand. Göran Boll har derfor tatt initiativ til og deltatt i forskningsprogrammer for å påvise virkningen av Kundalini Yoga.
Mediyoga har de senere årene blitt et varemerke og det kreves grunnleggende medisinsk kompetanse for å bli en Mediyoga instruktør.
 
Mediyoga legger vekt på at de kun praktiserer forskningsbaserte Kundalini Yoga øvelser. I praksis betyr dette at de kun praktiserer noen få av de erfaringsbaserte og terapeutiske teknikkene som finnes i Kundalini Yoga.
Det er mange fremtredende personer også innad i Kundalini Yoga tradisjonen som har vært aktive for å få flere øvelser og teknikker forskningsbasert. Siden 60-tallet har Kundalini Yoga blitt anvendt vitenskapelig og klinisk i mange former for terapi som f.eks. for Alzheimer, avhengighet, traume og kreft behandlinger. Yogi Bhajan etablerte bl.a. det første alternative rehabilliteringsprogrammet for ulike former for avhengighet i Washington, som han kalte Superhealth® og som var anerkjent og støttet av offentlige myndigheter på grunn av sin suksess. Superhealth drives nå bl.a. av Mukta Kaur Khalsa, som faktisk kommer til Oslo denne høsten for å gi introduksjon til Superhealth 3. og 4. Oktober. Les mer om dette HER.
Det er med andre ord også en økende interesse for å knytte disse urgamle yogiske teknikkene opp mot den moderne medisin også i Kundalini Yoga tradisjonen.
 
Øvelsene i Mediyoga består ofte av de mest "vanlige" og enkle Kundalini Yoga øvelsene, øvelser som typisk blir brukt i oppvarming i Kundalini Yoga før vi starter med en kriya eller meditasjon. Mediyoga har et stort fokus på fysisk helbredelse og har plukket ut de yogasettene og meditasjonene fra Kundalini Yoga, som egner seg for mennesker med helsemessige utfordringer eller som er i rehabilitering.
Av min erfaring og så vidt jeg vet, er det ingenting i Mediyoga som ikke er Kundalini Yoga, men Kundalini Yoga er mye mer enn det som praktiseres i Mediyoga. Kundalini Yoga er en hel livsstil. En helhetlig yogaform og teknologi som kan støtte oss i alle livets situasjoner og dekke alle aspekter av vår væren. Alt fra hvordan vi behandler vår kropp og vårt sinn, til matlaging, bevisst kommunikasjon og autentisk nærvær med våre medmennesker.
I Kundalini Yoga bærer vi en holdning om at vi er spirituelle vesener som har en menneskelig opplevelse, og ikke omvendt.
Det er derfor på sin plass å si at Kundalini Yoga er en mer spirituell praksis enn Mediyoga, noe som derfor også gjør den så kraftfull.
Mange opplever allerede kun etter én Kundalini Yoga time at de har overrasket seg selv ved å gjøre ting med kroppen, som de aldri før hadde trodd at de kunne klare. Eller en opplevelse av at de kunne gå dypere inn i oppmerksomt nærvær og meditasjon enn det de hadde forventet av seg selv.
Dette kan forklares med at de gjennom Kundalini Yoga kommer i kontakt med en større kraft. Sin opprinnelige kraft. Ordbetydningen av yoga betyr forening. Forening mellom det vi oppfatter som begrenset når vi identifiserer oss med vår kropp, våre tanker eller våre følelser, og det vi kan oppleve som ubegrenset, uavhengig av dette.
Det er nettopp denne opplevelsen som enkelte får en smakebit på gjennom Mediyoga og som deretter bringer dem videre til Kundalini Yoga. De ønsker å gå til kilden, lære mer og gå dypere inn i det som vekkes gjennom Mediyoga. På den måten tjener Kundalini Yoga og Mediyoga hverandre.
 
Det er fantastisk og beundringsverdig hvordan Göran Boll har klart å bringe Kundalini Yoga inn i helsevesenet gjennom Mediyoga. Han har åpnet en dør slik at mange flere kan få utbytte av Kundalini Yoga's terapeutiske øvelser her i Skandinavia. Spesielt for dem som opplever hvite klær og turban som litt rart og fremmed.
 
Uavhengig av form og navn mener jeg at alt har en plass og en tid i dette sammensatte universet. Når alt kommer til alt tjener både Mediyoga og Kundalini Yoga samme formål: nemlig å gi mennesker et helhetlig, kraftfullt redskap for selv-helbredelse, følelse av mestring, mening og inspirasjon.
 
 

Den nakne sannhet: Kundalini Yoga er en høyst spirituell praksis

spirituellyogapraksis

Med mange års erfaring som Kundalini Yoga lærer har jeg sett en god del mennesker komme til Kundalini Yoga klasser av utallige grunner. Mange kommer av helsemessige årsaker da Kundalini Yoga består av et mangfold godt utprøvde terapeutiske metoder, eller fordi de har hørt at Medisinsk yoga (mediyoga) er forskningsbaserte Kundalini Yoga øvelser. Andre kommer av mer psykiske grunner - enten det er angst, depresjon eller avhengighet de ønsker å ta tak i.

Så er det de som finner frem via den deilige musikken - kanskje har de hørt på Snatam Kaur i flere år uten å vite at dette har noe med Kundalini Yoga å gjøre og plutselig oppdager de at det finnes en hel vitenskap og verden bak de magiske sangene!
Og så er det den siste kategorien: de spirituelt søkende som fasineres av de kraftfulle yogaøvelsene og ønsker å våkne opp fra hverdages hypnose.
Ingen av disse "kategoriene" er riktige eller feil, og det er ikke min intensjon å sette noen i bås da det også er svært mange som ikke bare tilhører en "kategori" men flere.
Det jeg vil frem til er at Kundalini Yoga er en helhetlig praksis. Den blir ofte referert til som "yogaen av bevissthet". Og det er vel ingen bevisst yogapraksis hadde den ikke tatt med alle aspekter av det sammensatte mennesket? Og her er vi i kjernen av det jeg ønsker å si noe om. 
Ordet "Yoga" betyr enhet. All autentisk yoga springer ut fra dette grunnprinsippet. Enhet mellom det fysiske, mentale, og ja, det spirituelle også! Når vi ikke lytter til vår sjel og ignorer det faktum at vi alle er spirituelle vesener som har en menneskelig opplevelse så blir vi ulykkelige. Vi blir små og begrenset. Derfor har jeg aldri lagt skjul på det viktigste i Kundalini yoga: nemlig at det er en høyst spirituell praksis! Og nei, det betyr ikke at det er en religion. Kundalini Yoga kan praktiseres av alle, uansett religion, bakgrunn og erfaring fordi læringene er universelle. Det er også derfor din egen opplevelse er det viktigste prinsippet i Kundalini Yoga. Din egen opplevelse foregår i deg og oppfattes og tolkes av deg, det er ingen andre som kan mene noe om det. Du blir kjent med det universet som bor i deg, ditt eget potensiale som menneske. Det er en dans mellom det vi oppfatter som begrenset og det vi i gjennom praksisen opplever som ubegrenset. En reise mot din egen opprinnelige natur.
Hvorfor er vi så redde for å stå for noe spirituelt? Hva om spiritualitet ble noe ganske vanlig og hverdagslig som f.eks å pusse tennene?
Yogi Bhajan, mesteren av Kundalini Yoga sa det slik:
Når du gir ditt sinn en regelmessig opplevelse av en ubegrenset horisont, så opprettholder du det på nivået og kaliberet til et grunnleggende menneske.
Kundalini Yoga kan bringe deg hjem til deg selv, og det første skrittet er å anerkjenne vår ubegrensede natur og finne balanse mellom det fysiske, mentale, emosjonelle og det spirituelle. Innse at vi verken er kroppen vår eller det vi tenker og føler, men heller bevisstheten OM.

SAT NAM

Kundalini Yoga og Karam Kriya - Yoga for det moderne hverdagsmennesket

kundalini yoga - yogaen for hverdagsmennesket
Kundalini Yoga er en vitenskap. Slik som vitenskap gjør, forsøker det å gi deg et kart over virkeligheten. Et kart som gir deg orientering, retning og veiledning på din reise. Reisen til din opprinnelse og autentisitet, hvor ditt liv kan finne healing, balanse og mening.
Kundalini Yoga blir kalt ”yogaen for det moderne hverdagsmennesket” og er ingen tilbaketrekning fra verden slik som mange andre yogaformer og spirituelle retninger. Kundalini Yoga styrker ditt nervesystem, din vitalitet og ditt kaliber slik at du kan møte hverdagens utfordringer, få mot til å gå ut i full handling og leve i denne verden 100%!
Studiet og forståelsen av dette kartet og dens grunnleggende prinsipper som blir gitt gjennom Kundalini Yoga, blir kalt “Karam Kriya”.

Les mer …

Hvorfor turban i Kundalini Yoga?

  turban yoga oslo 
2/6/13, Oslo - Etter en del hendvendelser og spørsmål har jeg nå valgt å skrive litt om hvorfor vi bruker turban i Kundalini Yoga!
Bruken av turban er noe man kan finne i nesten alle kulturer og religioner, fra de gamle Babylonerne til vestlige religioner som Jødedommen, Kristendommen, Islam så vel som Sikhismen og andre østlige tradisjoner.
"Men hva betyr det?" - tenker du? "jeg kom ikke for å ta del i en religion... jeg kom bare for å gjøre litt yoga!"

Les mer …

Yoga Oslo på Facebook

Kundalini Yoga Skolen - Senter for Bevegelse, Helse & Bevissthet | Professor Dahls gate 30, 0260 Oslo +47 240 77 888 | Kontakt

Copyright © 2017 Kundalini Yoga Skolen AS | Org.nr.: 998908345